Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của Baara Land. Vui lòng đọc các điều khoản sử dụng bên dưới:

1. Bản quyền

Trang web này và tất cả nội dung của website (bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, giao diện, hình ảnh, mã code) đều thuộc bản quyền của Baara Land. Bản quyền của Baara Land được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh “© 2017 Baara Land All Rights Reserved”.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, logo công ty hay hình ảnh sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của Baara Land và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản là xâm phạm quyền của Baara Land. Chúng tôi có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

2. Quyền và trách nhiệm của Baara Land

- Thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

- Trong quá trình sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị khác. Baara Land không chịu trách nhiệm cho việc chậm trễ, gián đoạn hay thất bại của dữ liệu được truyền trong khi kết nối với website.

- Các thông tin cá nhân của người dùng (tự nguyện cung cấp) sẽ được Baara Land sử dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, nâng cao dịch vụ và sản phẩm.

- Mặc dù áp dụng các công nghệ bảo mật nhưng Baara Land không cam kết bảo mật tuyệt đối 100% những dữ liệu được truyền qua Internet. Tất cả những thông tin không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website không được xem là thông tin mật, chúng tôi được toàn quyền sử dụng nội dung hoặc chuyển cho bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào.

3. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

- Tuân thủ pháp luật và những quy định liên quan đến việc sử dụng website của Baara Land.

- Có thể xem, chia sẻ, chuyển tiếp thông tin trên website cho người khác nhưng chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và phải ghi rõ bản quyền như sau: “© 2017 Baara Land All Rights Reserved”

- Chịu trách nhiệm cho những tổn thất, chi phí phát sinh khi quyết định sử dụng thông tin, hình ảnh trên website Baara Land với bất kì nguyên nhân gì

- Thông tin, tài liệu mà bạn sử dụng phải nằm trong quyền hạn của bạn. Baara Land sẽ không chịu trách nhiệm khi phát sinh bất kì tranh chấp gì liên quan thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

- Việc bạn sử dụng website có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng mà chúng tôi đưa ra.

4. Điều khoản chung

- Điều khoản sử dụng website được điều chỉnh bởi cơ quan pháp luật Việt Nam.

- Khi một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tính hiệu lực của các điều khoản khác sẽ không bị ảnh hưởng.

- Chúng tôi rất mong nhận được những góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có nội dung nào đó của website mà bạn cho rằng có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng liên hệ với Phòng Marketing của Baara Land.

Các điều khoản trên đây là thỏa thuận giữa Baara Land và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website.

Baara Land có quyền điều chỉnh nội dung các điều khoản này mà không cần thông báo cho người sử dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên truy cập website và cập nhật những thông tin mới nhất từ Baara Land.