Chính sách riêng tư

Cám ơn bạn đã truy cập vào website baaraland.com. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn theo các điều dưới đây:

1. Thông tin thu thập 

Chúng tôi thu thập các thông tin của người dùng như: tên, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại, email,… để phục vụ cho những mục đích sau:

- Xác minh danh tính người dùng

- Xác nhận tài khoản nếu thực hiện giao dịch qua website

- Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng

- Cập nhật thông tin về sự kiện, các chương trình khuyến mãi

- Cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu để ngăn chặn các hành vi phạm tội nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng

2. Sử dụng cookie

Chúng tôi cũng có sử dụng những cookie, tracking pixel và các công nghệ tương tự cùa các đối tác thứ ba như Google, Facebook. Cookie nhằm tối ưu hơn trải nghiệm website của bạn. Việc sử dụng cookies giúp chúng tôi biết được các trang bạn thấy hữu ích hoặc các trang bạn không thấy hữu ích.

Cookie giúp chúng tôi thống kê và phân tích thông tin đặc điểm của người sử dụng. Tuy nhiên các cookie sẽ không giúp chúng tôi truy cập và máy tính của bạn hay lấy những thông tin mà bạn không đồng ý chia sẻ với chúng tôi.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin của bạn được bảo mật. Chúng tôi có quy trình khắt khe trong việc truy cập vào dữ liệu cá nhân của người sử dụng website.

Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba nếu đó là cơ quan hành pháp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu từ toà án hoặc các văn bản pháp lý có giá trị tương đương.

4. Thay đổi chính sách riêng tư

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian phù hợp với những thay đổi của luật pháp hoặc dịch vụ cung cấp. Bằng các sử dụng website, bạn đã đồng ý với những thay đổi đó trong bản Chính sách riêng tư này.